De morgen jaargang - testprog.ru

Zine Interview, foto, lifestyle - De Morgen

Hoe dat in zijn werk gaat? Dat leest u in deze editie van de pidmag. Jaargang 3, nr. 7 Thema: Generaties Gasthoofdredacteur: Maartje Luif (gedrukt exemplaar bestellen download PDF download voor iPad bij het woord generatie denken we spontaan aan ouders en grootouders, maar de definitie van generatie houdt meer in dan alleen een fase in ons leven. Het thema van de tiende editie van het magazine, dat net als de volledige inhoud en lay-out door jongeren is gemaakt, is Sex. Jaargang 3, nr. 9 Thema: Taal Gasthoofdredacteur: Sara Vandekerckhove (gedrukt exemplaar bestellen download PDF dowload vooor iPad schuiven, wroeten, schaven, verfijnen Elke tekst is een gevecht. Jaargang 2, nr. 3 Thema: Jeugdwerkloosheid Gasthoofdredacteur: Lex Moolenaar (gedrukt exemplaar bestellen download PDF download voor iPad de werkloosheid en de jongerenwerkloosheid in het bijzonder stijgt overal. Gedurende vijf dagen hebben reporters van StampMedia geprobeerd om zicht te krijgen op waarom dat zo is, hoe het in het verleden was en wat de toekomst brengt.

Door wie of wat is niet altijd even duidelijk, maar doorgaans wordt ons verteld dat het voor ons eigen goed is. Onze privacy is gesmolten als sneeuw voor de zon, maar geven we ons daar wel rekenschap van? Van daar in de voorbeelden, door Weiland uit onze schrijvers aangehaald, de uitdrukkingen: nuchter licht, nuchtere trans, nuchtere dauw, nuchtere dageraad, nuchtere morgenster ; en voorts de toepassing van hetzelfde woord op den toestand van iemand die nog niet ontbeten heeft, dat is zulk een toestand, in welken men zich in den aanvang van den morgen bevindt.

Wat de tegenstellingen (en gelijkenissen) zijn op vlak van trouwen, muziek, seks en werk, leest u in deze editie van de pidmag. Jaargang 3, nr. 6 Thema: Toekomst/Keuzes Gasthoofdredacteur: Tim F.

Voor het laatste gedeelte. Zoo spreken wij van heden ochtend en heden morgen, den ganschen ochtend en den ganschen morgen, en dergelijke, en bedoelen dat gedeelte des dags, dat met het opkomen der zon aanvangt en met den middag eindigt.