Lekiosk uk - testprog.ru

Boldmind Team

Ven se prokouou a v nsledujcm roce na jae. Prokousaj se vkem ven, a cel vvojov cyklus se pak opakuje v dal hmyz generaci. Fotogalerie, slunéka, kvoi a zlatooka se iv micemi, take budou va zahrad velmi uiten pi lovu mic, které dovedou na zahradch napchat znané kody.

Devo nen zapoteb ji dle nijak upravovat. D se pedpokldat, e jet t den, kdy upevnte takto pipraven hranol na venkovn stanovit, se v nm objev prvn hmyz obyvatelé. Do otvoru si nejprve nanos potravu ve form pylu, pak nakladou vajka a nakonec otvor zavkuj.

Pout mete i dut bambusov stébla upraven na jednotnou délku nebo malé plastové kvtine, i stepy z rozbitch kvtin, probeton nebo duté cihly. Cokoli s otvory se hod. A u vytvote vt i men hmyz hotel, vae zahrada vm za nj bude vdn a uvidte, e se to pozitivn projev i na jej rodnosti.

Pro zatek si mete vytvoit domek pro hmyz napklad z devného hranolu. Posta tvrd devo typu dubu nebo buku. Do takového hranolku pak navrtejte na hloubku vrtku otvory o prmru 5 nebo 6 mm. K vrob vtho hmyzho hotelu mete pout teba i devné palety. Do otvor vzniklch po naskldn nkolika palet na sebe mete naskldat duté stonky rkosu nebo suench stébel nkterch mrkvovitch rostlin, do dalho otvoru vsunete teba polnko z pokceného stromu s pedvrtanmi otvory nebo navrstvte mal natpan dvka na leato na sebe a hmyz se tak me zabydlet v meziprostorech.

Samotsky ijc vely medonosné, nkteré vosy ani melci nevytvej kolonie. Proto potebuj své hnzdn chodbiky, aby si zajistili pokraovn svého rodu. Hmyz hotely se tak pro n stvaj dleitmi nhradnmi biotopy. Tak s chut do toho a pl je hotovo! Text: Zuzana Bohdalov Foto: m, m,.uk, m, m, m, m, m, m. Hmyz hotel me mt napklad velikost pta hnzdn budky a bude naprosto postaujc. Men varianty hmyzch hotel vm dnes nabdnou i nkter zahradnick centra k nkupu pes internet. Ale vme, e vy si budete chtt vyrobit takovéto dlo sami.